© Jeugdsjansemaekers 2018 DvdB

Thoes

Prins en Raod

Programma

Aod Prinse

Aanmelje

Contact / Links

Jeugdsjansemaekers Roggel

Fotos 2019

Stichting instuif

Wae wille alle Sjansemaekers Sjansemaekerinnekes, Jeugdsjansemaekers en Jeugdsjansemaekerinnekes en veural alle vriewilligers bedanke vaor deze super sjoeane vastelaovendj!


Toet volgendj jaor!

Prins Bram Löptj väöraan,

Sjansemaekers, d’r achteraan

Waem zeen wae?

Volg os noe aug op instagram